Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

tui
12:27
6763 cec1 500
Reposted frombadpotato badpotato viaotworzwrota otworzwrota

February 04 2015

tui
12:38
6001 c31e 500

February 03 2015

tui
18:34
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromchocoway chocoway
tui
14:58
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
14:57
14:56
tui
14:54

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viamisgrep misgrep

January 31 2015

tui
19:36
7940 3c07
Reposted fromWhiltierna Whiltierna

January 29 2015

tui
19:22
tui
19:13
tui
19:10
Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
— Walt Disney
Reposted frommusic-girl music-girl viacytaty cytaty

January 28 2015

tui
15:18
tui
15:13
tui
15:12
Mam nadzieję, że uczynisz z siebie coś najlepszego. Mam nadzieję, że zobaczysz rzeczy, które cię zaskoczą. Mam nadzieję, że poczujesz coś, czego nigdy nie poczułaś. Mam nadzieję, że spotkasz ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Mam nadzieję, że będziesz dumna ze swojego życia. A jeśli nie będziesz dumna, to mam nadzieję, że będziesz miała siłę, by zacząć od nowa.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
15:07

January 24 2015

09:06
9932 d937

 glow in the light

tui
09:04

January 19 2015

tui
22:28
7902 601f

January 18 2015

tui
20:21
Reposted fromskrz skrz viamisgrep misgrep
tui
20:21
3253 74c1 500
Reposted fromKaledonia Kaledonia viamisgrep misgrep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl