Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

tui
17:22

Reposted fromweightless weightless viaBunnyCADie BunnyCADie
17:19
9736 5c11 500
Reposted fromtaimumachine taimumachine viaotworzwrota otworzwrota

June 01 2015

tui
21:53
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaSabela Sabela
tui
21:40
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viaflorentte florentte
tui
21:37
Trzymaj głowę wysoko i środkowy palec jeszcze wyżej.
— walczyć o swoje
Reposted fromflorentte florentte viamietowyrower mietowyrower

May 26 2015

tui
17:10
1415 6ad2
Reposted frompea-pea pea-pea viaimchuckbasss imchuckbasss
16:57
3886 538a 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 11 2015

tui
21:24
4721 9f47 500
Reposted fromverronique verronique viamietowyrower mietowyrower

May 05 2015

tui
13:43
7615 b848 500
Mrożek bardzo.
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viamisgrep misgrep

May 03 2015

tui
19:28
8411 9b4a
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaMousie Mousie
tui
19:27
6436 eff2
Reposted fromcavovo cavovo viaMousie Mousie
tui
12:20
3618 7172
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaudreyhepburn audreyhepburn
tui
12:18
4201 9b9e
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaudreyhepburn audreyhepburn
tui
12:14
8783 8720
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaaudreyhepburn audreyhepburn
tui
12:14
1504 d5fe 500
Reposted fromMousie Mousie viaaudreyhepburn audreyhepburn

April 22 2015

17:46
6255 acf3 500

April 20 2015

tui
21:04
1920 90e0 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaslouch slouch
tui
20:58
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaslouch slouch
17:28
6705 520e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahimerra himerra
tui
16:44
9143 a873
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl